Contact

Localizare pe harta

Completeaza formularul


VIII. Modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor

Completând acest talon/formular, declar că sunt de acord ca datele mele personale să intre în baza de date a companiei SC VERSA PULS MEDIA, SRL pentru o perioadă nedeterminată. Aceasta îşi rezervă dreptul de a prelucra, publica şi utiliza în scopuri statistice şi de marketing direct informaţiile mai sus menţionate, fără alte obligaţii şi plăţi ulterioare faţă de persoana mea. Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa VERSA PULS MEDIA – Greengate Offices, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, et. 11, unitatea 6, sector 5, Bucuresti cod poştal 050883, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate; să intervin asupra datelor furnizate; să mă opun prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară. Prezenta acţiune este notificată şi înregistrată la ANSPDCP sub nr. 1766.